• Úvod
  • JSME MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ PRODEJCE

JSME MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ PRODEJCE

JSME MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ PRODEJCE

Pro zahradu smyslů i genia loci krajiny

 

Přeje si váš zadavatel vytvořit zahradu, jejíž krásu bude moci objevovat všemi smysly či se chystáte realizovat zakázku ve volné krajině nebo v intravelánu města? Sezóna začíná a vy potřebujete zajistit potřebný materiál rychle, nejlépe na jednom místě s minimálními náklady na logistiku? Pak určitě zavítejte k nám do Přerova nad Labem, kde sídlí naše společnost Školky - Montano, spol. s r.o. 

Za dobu působení na školkařském poli se společnosti Školky – Montano podařilo vybudovat servis pro zákazníky, který je bezesporu kromě sortimentu silný také po stránce logistiky a operativy. Nabídku a celkový provoz firmy přizpůsobila co nejvíce s ohledem na potřeby svých zákazníků. Nejen široký záběr v taxonomickém zastoupení rostlin, ale také možnost vyřízení objednávky v krátkém časovém úseku, či doprava objednávky ´just in time´(přímo na stanoviště samotné realizace), jsou jedněmi z atributů, o které se činnost společnosti opírá.

Komu a kam?

V Přerově nad Labem je připraven široký výběr dřevin i trvalek. Ať už se chystáte realizovat soukromou zahradu, jež bude v kontextu s trendem posledních let směřovat k přírodnímu charakteru s tendencí zvýšit biodiverzitu, realizovat zakázku veřejné zeleně nebo ve volné krajině, najdete zde kompletní sestavu rostlin od záhonu až po solitérní stromy či keře. Silnou stránkou firmy je bezesporu nabídka keřů pro živé ploty, především našich domácích dřevin, jakými jsou například Carpinus, Ligustrum, Taxus. I pro milovníky volně rostoucích živých plotů s očekávaným efektem bohatého kvetení mají připraveny osvědčené druhy jako Forsythia, Philadelphus, Potentilla, Spiraea či Deutzia. Tím samozřejmě výčet nekončí, v nabídce dřevin je naše školka opravdu silná a přehled taxonů na internetových stránkách zahrnuje velké množství položek. Nechybějí ani keře motýlokvěté, medonosné a v návaznosti na stoupající oblibu, zásobuje společnost své zákazníky i dřevinami ovocnými. V kontextu s tendencí návratu ke kořenům nebo pro krajinářské úpravy se nabídka neobejde bez tradičních dřevin s jedlými plody (Hippophae , Prunus spinosa apod.)

Pro realizace ve volné krajině máme speciální program pěstování původních keřů (Corylus, Prunus spinosa, Crataegus, Euonymus…), ve vododržném substrátu s vysokým podílem minerální složky. Výhodou takto zapěstovaných rostlin je lepší adaptace v místě výsadby a rostliny dobře prosperují. Samotná realizace výsadeb v krajině mnohdy neumožňuje rostlinám zajistit optimální podmínky, jsou ještě před vysazením vystaveny stresu v podobě sucha, vysokých teplot, hrozí nedostatek vláhy. Právě kontejnerovaní jedinci vybavení speciálním substrátem s podílem vododržného jílu netrpí vysycháním, které u běžně používaných substrátů s podílem rašeliny hrozí, v průběhu realizace nedochází k jejich oslabení a po výsadbě tudíž velmi dobře prosperují.

Samostatnou kapitolou jsou stromy, jež se dodávají ve velikostech 8–12, 10–12 a Kromě okrasných nechybějí ani ovocné, zažívající v současné době renesanci. Pro náročné zákazníky jsou připraveny i vzrostlé solitérní keře v kontejnerech o objemu 12–45 litrů.

Také v sortimentu oblíbených trvalek je opravdu z čeho vybírat. Ať už budete zkrášlovat prostory veřejné či soukromé, na plném slunci, polostínu či ve stínu. Pro fajnšmekry, kteří rádi kombinují trvalkové výsadby s efektními travami mají ve standardní nabídce mnoho taxonů a kultivarů. Při nákupu trvalek lze úspěšně pořídit v malé velikosti kontejneru (9cm) pro zapojené výsadby i ve větších velikostech dva i více litrů pro okamžitý efekt po výsadbě.      

            K docílení celoročního efektu vysazovaného záhonu mohou zákazníci nakoupit i sortiment cibulovin v přilehlém maloobchodě. Za příznivou cenu, na jednom místě, bez dalších nákladů.

Součástí produkce jsou také balkónové rostliny a letničky, které najdou své uplatnění při realizaci sezónních výsadeb především u firemních areálů, hotelů, vnitrobloků kancelářských budov nebo teras.

Velkoobchodní prodej je obohacen o doplňkový sortiment skládající se z profi substrátů, na přání lze připravit i substrát na míru, volně ložené mulčovací kůry, hnojiv či kůlů apod.

 

Rostliny vyšší hodnoty

Školky – Montano prodávají rostliny nejenom jako taxonomickou jednotku, ale především péčí o ně zvyšují také jejich vnitřní hodnotu prostřednictvím řady opatření. Velmi dbají na to, aby se zákazníkům a potažmo zadavatelům jejich zakázek dostalo kvalitních, silných rostlin, které budou na stanovišti dlouhodobě prosperovat.

Během vegetační sezóny je na rostlinách prováděn intenzivní řez pro podpoření přirozeného větvení. Nedílnou součástí péče je zabezpečení dostatku živin, jež vede nejen k zdárnému vývoji rostlin, ale je také jedním z preventivních opatření proti chorobám a škůdcům. Proti nežádoucím patogenům mají v Přerově nad Labem ve spolupráci s Ing. Evou Duškovou vypracovaný komplexní systém. Pravidelně jsou prováděny kontroly, více než 80 % ochrany je postaveno na prevenci, aby nedocházelo při případném napadení ke kontaminaci dalších rostlin. Naštěstí soubor zavedených opatření nese své ovoce a zdárně se chorobám a škůdcům vyhýbají.

Zásadním faktorem ovlivňujícím stav a kvalitu rostlin je úspěšné přezimování. Všechny rostliny jsou na zimu připraveny prostřednictvím speciální výživy se zvýšeným obsahem draslíku a bóru pro vyzrání pletiv, a sníženým obsahem dusíkatých složek. Poté jsou rostliny přemístěny podle nároků taxonu do krytých studených skleníků, fóliovníků, krechtů či se přikrývají netkanou textilií nebo rašlovým úpletem. Zvýšená pozornost během přezimování je věnována kořenům, aby nedocházelo k jejich namrznutí.

Kvalita rostliny se odvíjí také od samotných pěstebních požadavků. Ačkoliv máme ve  společnosti Školky – Montano nabídku rostlin, jež lze považovat za stálice na školkařském trhu, nabídku průběžně rozšiřujeme i o nové kultivary. Ty však musejí splňovat jeden z hlavních atributů – mít pěstební nároky odpovídající našim klimatickým podmínkám. Sortiment je z vysokého procenta postavený na rostlinách prosperujících u nás dlouhodobě. Přesto okrajově v nabídce nechybějí populární taxony, jakým je například Lavandula stoechas, jež si trh žádá převážně pro sezónní výsadby.

Do výčtu obsáhlé nabídky společnosti Školky – Montano bychom mohli ještě zařadit Cash and carry sekci „aneb přijeď a vyber si sám“, která je součástí rozsáhlého areálu velkoobchodu.

Samozřejmě nesmíme opomenout ani komfort zákazníků při nákupu. Prodejna je vybavena dostatečným zázemím včetně možnosti drobného občerstvení po vyčerpávajícím nákupu.